Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Specht Techs ApS
Revideret 12. juni 2023

1) Dataansvarlig
Specht Techs er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

2) Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af persondata, kan du kontakte os på: hej@specht-techs.dk.

3) Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  1. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  2. Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  3. Du har ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring fx modtagelse af nyhedsbreve
  4. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  5. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  6. Du kan altid indgive en klage til datatilsynet: www.datatilsynet.dk

4) Behandling af oplysninger[SSST1] 
4) Vi behandler oplysninger om dig når:

Når du er kunde hos os, behandler vi personoplysninger om dig.

a) Formål 
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere ydelser til dig.

Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som følger af bogføringsloven.

b) Retsgrundlag for behandlingen
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå aftale med dig levering af ydelser.  

Efter ydelsen er leveret, behandler vi oplysningerne for at kunne forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover er vi pålagt ved lov at opbevare oplysninger om kundeforhold på baggrund af bogføringsloven.

c) Opbevaringslængde 
Oplysningerne behandles i udgangspunktet i op til fem år fra aftalens ophør.  

Oplysninger der er relevante for bogføringen slettes efter 5 år fra det år transaktionen vedrører jf. bogføringsloven.

d) Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til vores samarbejdspartere og databehandlere som er nærmere beskrevet i databehandleraftalen.

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til andre lande uden for EU/EØS og til lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. Der vil i så fald være tale om, at personoplysninger overføres til USA. Overførsel til lande uden for EU/EØS sker i langt de fleste tilfælde på grundlag af EU Kommissionens godkendte Standardkontraktbestemmelser (“standard contractual clauses”).

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO. 

e) Pligtmæssig information
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at kunne samarbejde med os.

Når du følger eller besøger vores sider på sociale medier, behandler vi personoplysninger om dig.

Udbyderne af de sociale medier vil være selvstændigt dataansvarlige for enhver efterfølgende behandling af dine personoplysninger til det pågældende sociale medies egne formål, ligesom vi vil være selvstændigt dataansvarlig for enhver behandling af personoplysninger uden for det sociale medies online platform. Det fælles dataansvar gælder således kun i indsamlingsfasen. Du kan læse mere om det enkelte sociale medies behandling af dine personoplysninger på det sociale medies eget site.

Afvikling af konkurrencer og aktiviteter på sociale medier
Vi anvender de sociale netværk til at markedsføre os, bl.a. ved at afholde konkurrencer eller andre former for aktiviteter, hvor vi via det pågældende sociale medier interagerer med dig. Ingen af de afholdte aktiviteter og konkurrencer er associerede med det pågældende sociale medie.

Når du deltager i en konkurrence eller en anden form for aktivitet på et socialt medie, der administreres af os, anvender vi dine personoplysninger til at kontakte dig i forbindelse med den pågældende aktivitet eller konkurrence.

a) Formål

Formålet er at markedsføre vores virksomhed, produkter, services og vores aktiviteter.

b) Retsgrundlag for behandlingen

Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er en interesseafvejning. Vi vurderer, at det er i vores legitime interesse at markedsføre os selv og vores ydelser.

c) Opbevaringslængde

Oplysningerne behandles så længe du følger vores side på det sociale medie eller har foretaget aktiviteter på vores side.

d) Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til de sociale medier samt vores databehandlere, som i praksis håndterer behandlingen af oplysningerne.

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan interagere med os på de sociale medier.

Vi har kun nødvendige og tekniske cookies på vores hjemmeside og følger derfor hverken din færden på vores hjemmeside eller hvad du ellers foretager dig før, under og efter dit besøg på vores hjemmeside.

Vi anvender ingen tredjepartscookies og deler ikke data med tredjepart.

Men nu du er her, så vil vi anbefale dig at se denne video: De følger efter os! // DÆMONKRATI Comedy Tour 2021 – YouTube

Når du deltager i et kursus, seminar eller workshop, anvender vi dine personoplysninger til at kontakte dig før, under og efter det pågældende arrangement.

a) Formål
Formålet er at kunne arrangere og informere dig med relevant information om det enkelte kursus, seminar eller workshop.

b) Retsgrundlag for behandlingen:
Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, er aftalen om din kursusdeltagelse. Deling af dine kontaktoplysninger med de øvrige kursister har vi baseret på en interesseafvejning. Vi har vurderet, at det er i din egen interesse at kunne få kontakt til de øvrige deltagere med henblik på at kunne netværke.

c) Opbevaringslængde

Oplysninger opbevares i op til fem år fra det regnskabsår, som de vedrører.

d) Kategorier af modtagere

I de tilfælde, hvor der rundsendes deltagerlister, deles dine oplysninger med de øvrige deltagere i arrangementet. Derudover håndteres dine personoplysninger i praksis af vores databehandlere.

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for din deltagelse. Hvis du ikke ønsker at få delt dine oplysninger med de øvrige deltagere, så kontakt os venligst snarest muligt.